ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

มุมมองของเราเกี่ยวกับความยั่งยืน : วงจรแห่งความดี®

YKK ดำเนินการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง หัวใจหลักของกิจกรรมองค์กรทั้งหมดของเราคือปรัชญาของ Tadao Yoshida ผู้ก่อตั้ง YKK ซึ่งก็คือ “วัฏจักรแห่งความดี” แนวคิดที่ว่า ‘ไม่มีใครเจริญรุ่งเรืองโดยไม่มอบผลประโยชน์ให้กับผู้อื่น’ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจิตวิญญาณองค์กรของกลุ่ม YKK ที่จะเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกับสังคม ลูกค้า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน และเราถือว่าเป็นแนวคิดที่นำไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ “วัฏจักรแห่งความดี” YKK จะจัดการกับแก่นแท้ของความยั่งยืนผ่านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของเรา และจะยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อไปเพื่อคงไว้ซึ่งบริษัทที่ดีต่อสังคม