เกี่ยวกับ YKK

บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสาขาของ YKK CORPORATION ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตซิปที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนําและผู้จัดจําหน่ายซิปที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ hook and loop กระดุม buckles และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อีกมากมายในระดับโลก บริษัท วายเคเคพัฒนามาจากธุรกิจเดิม Yoshida Kogyo K.K. ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวยึดสไลด์และวัสดุก่อสร้างอลูมิเนียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ก่อตั้งขึ้นโดยนาย ทาดาโอะ โยชิดะ ผู้ประสบความสําเร็จในการสร้างและพัฒนาธุรกิจซิปในประเทศญี่ปุ่น

นาย โยชิดะได้เริ่มดําเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2520 โดยบริษัทได้ร่วมทุนกับสํานักงานอสังหาริมทรัพย์คราวน์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทอื่นๆ เพื่อเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายซิปไนล่อนหลากหลายประเภทในประเทศไทย โดยมีชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท วายเคเค ซิปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัดในปีพ.ศ. 2538

นอกจากนี้ บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัดได้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและกระเป๋าของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงและความรู้จาก YKK CORPORATION ประเทศญี่ปุ่นมาสู่ธุรกิจซิปในประเทศไทย โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตไปในทิศทางที่จะนําไปสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นและความมั่งคั่งทางสังคมเป็นสำคัญ

ปรัชญาของ YKK

“ วงจรแห่งความดี ”

ไม่มีใครเจริญได้โดยไม่ลงมือทำ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

หลักการบริหารจัดการ

“ YKK แสวงหาคุณค่าขององค์กร
ที่มีนัยสำคัญสูงกว่า ”

YKK จะแสวงหาคุณภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่
เจ็ดประเด็นสำคัญที่แสดงไว้ข้างต้น

ค่านิยมหลัก