กฎหมายและข้อบังคับ

คุณภาพ

กฎหมายและข้อบังคับ

YKK ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพเป็นอันดับแรกเสมอ และได้ลงทุนทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย YKK ตรงตามมาตรฐานที่บังคับใช้ทั้งหมด ด้านล่างนี้คือคำอธิบายของกฎหมายสำคัญบางประการเหล่านั้น

สหรัฐอเมริกา : พระราชบัญญัติการปรับปรุงความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคปี 2008 (CPSIA)

CPSIA ได้ลงนามในกฎหมายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค วัตถุประสงค์หลักของ CPSIA คือ (a) เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (b) เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และ (c) ฟื้นฟูคณะกรรมการความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

YKK ไม่ได้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรง แต่ชิ้นส่วนของ YKK มีการนำไปใช้ในสินค้าประเภทนั้น ข้อกำหนดสำคัญของ CPSIA ที่ส่งผลต่อสินค้าของลูกค้าของเราและคำมุ่งมั่นของ YKK มีดังนี้:

 1. ปริมาณตะกั่วในการเคลือบผิวและซับสเตรต
  ปริมาณตะกั่วในผลิตภัณฑ์ของ YKK ยกเว้นซิปกันน้ำ/กันลม PROSEAL® และซิปที่ีมีผลึกตะกั่ว ตรงตามข้อกำหนดปริมาณตะกั่วของ CPSIA ซึ่งได้รับการยืนยันจากการทดสอบภายในบริษัท
 2. สารพทาเลท (Phthalates): เป็นสารเคมีที่ใช้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพลาสติก
  ผลิตภัณฑ์ของ YKK ยกเว้น ตัวยึดแบบกันอากาศ/กันน้ำ PROSEAL® และ ตัวยึดแบบราง (Rail Seal Fasteners) ที่ใช้ PVC ไม่มีปริมาณของสารพทาเลท (Phthalates) เกินกว่าข้อกำหนดของ CPSIA ตามที่ได้รับการยืนยันจากการทดสอบภายในบริษัท

EU : REACH ( กฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1907/2006 ของรัฐสภายุโรปและสภาว่าด้วยการลงทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี )

REACH คือกฎระเบียบของประชาคมยุโรปว่าด้วยสารเคมีและการใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดสารเคมี ข้อกำหนดที่สำคัญของกฎหมายที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้:

สารเคมีที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง (SVHC) และข้อกำหนดด้านสารอันตรายของสหภาพยุโรปสำหรับ YKK
เอกสารนี้สรุปข้อกำหนดด้านสารเคมีที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง (SVHC) และข้อจำกัดด้านสารอันตรายอื่น ๆ ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ YKK

 1. สารเคมีที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง (SVHC)
  รายการผู้สมัคร SVHC ฉบับปรับปรุงล่าสุด (กรกฎาคม 2017) มีสารเคมีต้องสงสัย 174 ชนิด
  ผลิตภัณฑ์หลักของ YKK ไม่มี สารเคมีเหล่านี้เกินกว่า 0.1% (ตามน้ำหนัก) ยกเว้น:รางยึดติดแบบซีล (Rail Seal Fasteners) ที่ทำจาก PVC ซิปกันอากาศ / กันน้ำ PROSEAL® ซิปกันไฟที่มีเทป Conex® และ Nomex®
 2. ข้อจำกัดนิกเกิลของยุโรป (ส่วนหนึ่งของภาคผนวก XVII)
  ผลิตภัณฑ์ YKK ที่มีการระบุว่าเป็น “N-ANTI” ล้วนเป็นไปตามข้อจำกัดนิกเกิลดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ไม่ตรงตามข้อกำหนดนี้ เนื่องจากมีส่วนประกอบของนิกเกิล:
  ซิปโลหะที่ใช้นิกเกิล เช่น 3YN, 3MN, 4MN, 5RN, 5RNM ฯลฯ
  ผิวเคลือบโลหะที่ใช้นิกเกิล เช่น NP, NS, HP ฯลฯ
 3. ข้อจำกัดสารสีอะโซและสีย้อมอะโซของยุโรป (ส่วนหนึ่งของภาคผนวก XVII)
  ผลิตภัณฑ์ YKK เป็นไปตามข้อจำกัดสารสีอะโซและสีย้อมอะโซดังกล่าว