ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน
: หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

คำอธิบายงาน

 1. จัดการวัสดุที่เข้ามา & สินค้าสำเร็จรูป
 2. จัดการผลิตภัณฑ์การตรวจสอบขั้นสุดท้าย
 3. ตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งหมดจากลูกค้า
 4. การควบคุม & อัพเดทการใช้สารเคมีในโรงงาน
 5. การควบคุม & อัปเดตกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 6. ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

 1. มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมคุณภาพ/ระบบประกันอย่างน้อย 5 ปี
 2. ความรู้ใน ISO9001 & ไอเอทีเอฟ

สถานที่ตั้ง

โรงงาน YKK – บางปู สมุทรปราการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งอีเมลมาที่ : recruit_th@ykk.com


ตำแหน่งงาน
: การวางแผนการขายในต่างประเทศ & เจ้าหน้าที่การตลาด

คำอธิบายงาน

วางแผนและควบคุมสินค้า ราคา และส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ YKK – ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งอีเมลมาที่ : recruit_th@ykk.com