SOFLEX®

SOFLEX® ซิปไนลอนผ้าเทปยืดหยุ่น เป็นการทำโครงสร้างวัสดุให้มีอัตราการยืดประมาณ 10% ต่อ 1 กิโลกรัม ในการรับน้ำหนักซิปแนวตั้ง เมื่อเทียบกับซิปไนลอนธรรมดา เหมาะสมกับเนื้อผ้าที่มีความยิดหยุ่น เข้ารูปทรงได้ดี

หมายเหตุ

  • ความยืดหยุ่นได้ 10% ต่อ 1 กิโลกรัม
  • ความยืดหยุ่นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและดีไซน์ของเสื้อผ้า

SOFLEX® 2.0 เป็นซิปไนลอนขดยืดที่ยืดไปพร้อมกับเนื้อผ้า มีอัตราการยืดประมาณ 5% ต่อ 1 กิโลกรัม ตามการทดสอบภายใน และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเสื้อผ้าที่เข้าทรง และน้ำหนักเบา หรืออื่นๆที่ใช้ผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูง

ITEM AVAILABILITY

Size Chain Type Tape Close-end Open-end Two-Way Open
3 CS PUW12
45 PUW14
5 PUW16
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Chain Type Tape Close-end Open-end Two-Way Open
3 CS PUW12
45 PUW14
5 PUW16
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจซีดจางได้ กรุณาเลือกใช้การซักแห้งแบบน้ำมันเบนซิน หากจำเป็นต้องซักแห้ง ควรจับที่ตัวล็อก (slider puller) เสมอ ขณะเปิดและปิด หากใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่จับที่ตัวล็อก ตัวล็อกจะไม่ถูกปลดล็อก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหาย เช่น ชิ้นส่วนผิดรูป สไลเดอร์หลุดออกมา หรือปัญหา/ความผิดปกติอื่นๆ
โปรดทราบว่าหากดึงตัวล็อกออกด้านข้างขณะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอย่างแน่นหนา ชิ้นส่วนอาจผิดรูปและตัวล็อกอาจหลุดออกมาจากชิ้นส่วนที่ผิดรูป
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีแรงทนทานต่อการเจาะน้อยกว่าตัวล็อกแบบมาตรฐาน
กรุณาติดต่อสอบถามเราก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนฝ่ายขายของเราก่อนตัดสินใจซื้อ

ข้อมูลการดูแลรักษา

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจซีดจางได้ กรุณาเลือกใช้การซักแห้งแบบน้ำมันเบนซิน หากจำเป็นต้องซักแห้ง ควรจับที่ตัวล็อก (slider puller) เสมอ ขณะเปิดและปิด หากใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่จับที่ตัวล็อก ตัวล็อกจะไม่ถูกปลดล็อก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหาย เช่น ชิ้นส่วนผิดรูป สไลเดอร์หลุดออกมา หรือปัญหา/ความผิดปกติอื่นๆ
โปรดทราบว่าหากดึงตัวล็อกออกด้านข้างขณะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอย่างแน่นหนา ชิ้นส่วนอาจผิดรูปและตัวล็อกอาจหลุดออกมาจากชิ้นส่วนที่ผิดรูป
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีแรงทนทานต่อการเจาะน้อยกว่าตัวล็อกแบบมาตรฐาน
กรุณาติดต่อสอบถามเราก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนฝ่ายขายของเราก่อนตัดสินใจซื้อ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้อาจซีดจางได้ กรุณาเลือกใช้การซักแห้งแบบน้ำมันเบนซิน หากจำเป็นต้องซักแห้ง ควรจับที่ตัวล็อก (slider puller) เสมอ ขณะเปิดและปิด หากใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่จับที่ตัวล็อก ตัวล็อกจะไม่ถูกปลดล็อก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความเสียหาย เช่น ชิ้นส่วนผิดรูป สไลเดอร์หลุดออกมา หรือปัญหา/ความผิดปกติอื่นๆ
โปรดทราบว่าหากดึงตัวล็อกออกด้านข้างขณะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอย่างแน่นหนา ชิ้นส่วนอาจผิดรูปและตัวล็อกอาจหลุดออกมาจากชิ้นส่วนที่ผิดรูป
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีแรงทนทานต่อการเจาะน้อยกว่าตัวล็อกแบบมาตรฐาน
กรุณาติดต่อสอบถามเราก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนฝ่ายขายของเราก่อนตัดสินใจซื้อ

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง