CONCEAL®

ซิปไนลอนแบบซ่อน เป็นซิปที่จะไม่แสดงให้เห็นถึงฟันซิป ซึ่งจะทำให้การดีไซน์เสื้อผ้าดูราบรื่น เหมาะกับชุดเดรสและกระโปรง หรือเสื้อผ้ากีฬาน้ำหนักเบา

ITEM AVAILABILITY

Size Chain Type Tape Close-end Open-end Two-Way Open
2 CH(CC) BP3 O
3 P O
5 BP
5 PW16
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Chain Type Tape Close-end Open-end Two-Way Open
2 CH(CC) BP3 O
3 P O
5 BP
5 PW16
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

ไม่แนะนำให้ใช้งานสำหรับกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง และอุปกรณ์เดินทะเล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อาจจะไม่แข็งแรงพอสำหรับการใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก
สำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อนและเด็ก ที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัย CPSC ควรใช้หัวซิปรุ่น DA4(F)Q

ข้อมูลการดูแลรักษา

ไม่แนะนำให้ใช้งานสำหรับกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง และอุปกรณ์เดินทะเล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อาจจะไม่แข็งแรงพอสำหรับการใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก
สำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อนและเด็ก ที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัย CPSC ควรใช้หัวซิปรุ่น DA4(F)Q

ไม่แนะนำให้ใช้งานสำหรับกระเป๋าเป้ กระเป๋าเดินทาง และอุปกรณ์เดินทะเล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้อาจจะไม่แข็งแรงพอสำหรับการใช้งานที่ต้องรับน้ำหนัก
สำหรับเสื้อผ้าเด็กอ่อนและเด็ก ที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัย CPSC ควรใช้หัวซิปรุ่น DA4(F)Q

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง