AquaGuard®

ซิปไนลอนกันน้ำ เป็นอีกหนึ่งประเภทของซิปไนลอนที่เพิ่มการปกป้องด้วยฟิล์มเคลือบช่วยป้องกันน้ำและมีความทบทาน โดย 3 ลักษณะพื้นผิวและฟิล์มที่แตกต่างกัน คือ แบบเงาใส แบบด้านใส และแบบด้านสี ซิปไนลอนกันน้ำยังสามารถพัฒนาเป็น PRIFA® คือซิปไนลอนกันน้ำที่สามารถพิมพ์ลายที่ต้องการ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์

ITEM AVAILABILITY

Size Chain Type Tape Close-end Open-end Two-Way Open
3 CZT8 Shiny Transparent Coating
CZT10 Matte Transparent Coating
5 CZT8 Shiny Transparent Coating
CZT9 Matte Colored Film
CZT10 Matte Transparent Coating
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Chain Type Tape Close-end Open-end Two-Way Open
3 CZT8 Shiny Transparent Coating
CZT10 Matte Transparent Coating
5 CZT8 Shiny Transparent Coating
CZT9 Matte Colored Film
CZT10 Matte Transparent Coating
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

ซิปกันน้ำ AquaGuard® ช่วยป้องกันน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้สนิทหรือกันน้ำรั่วซึม ไม่แนะนำ ให้ใช้กับบริเวณที่มีพื้นผิวโค้ง เพราะผ้าเทปของซิปอาจเสียหายได้

ข้อควรระวัง
ไม่ควรเก็บเทปของซิปไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือโดนแสงแดดโดยตรง เป็นเวลานาน
YKK แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง

ข้อมูลการดูแลรักษา

ซิปกันน้ำ AquaGuard® ช่วยป้องกันน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้สนิทหรือกันน้ำรั่วซึม ไม่แนะนำ ให้ใช้กับบริเวณที่มีพื้นผิวโค้ง เพราะผ้าเทปของซิปอาจเสียหายได้

ข้อควรระวัง
ไม่ควรเก็บเทปของซิปไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือโดนแสงแดดโดยตรง เป็นเวลานาน
YKK แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง

ซิปกันน้ำ AquaGuard® ช่วยป้องกันน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้สนิทหรือกันน้ำรั่วซึม ไม่แนะนำ ให้ใช้กับบริเวณที่มีพื้นผิวโค้ง เพราะผ้าเทปของซิปอาจเสียหายได้

ข้อควรระวัง
ไม่ควรเก็บเทปของซิปไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือโดนแสงแดดโดยตรง เป็นเวลานาน
YKK แนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจริง

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง