Shiny Metal Zipper

SHINY® ซิปโลหะของ YKK ที่ยกระดับเสื้อผ้าของคุณด้วยซิปโลหะมันเงาของเรา ให้สัมผัสที่เรียบ มีความมันเงา มีความแวววาวและขนาดที่หลากหลายสำหรับขนาด #3, #5 และ #8

ITEM AVAILABILITY

Size Chain Type Close-end Open-end Two-Way Open
3 MF
5
8
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Chain Type Close-end Open-end Two-Way Open
3 MF
5
8
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

ผลิตภัณฑ์เคลือบสีดำมันเงานั้นทำขึ้นโดยการใช้การเตรียมพื้นผิวและการเคลือบแบบพิเศษ เนื่องจากลักษณะและข้อจำกัดทางเทคนิคของการรักษา อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน เช่น คราบบนสายเทป พื้นผิวหลุดออก/หรือคราบบนผ้าหลังจากดูแลรักษาเสื้อผ้าบางอย่างหรือการใช้ซิปซ้ำๆ

ข้อมูลการดูแลรักษา

ผลิตภัณฑ์เคลือบสีดำมันเงานั้นทำขึ้นโดยการใช้การเตรียมพื้นผิวและการเคลือบแบบพิเศษ เนื่องจากลักษณะและข้อจำกัดทางเทคนิคของการรักษา อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน เช่น คราบบนสายเทป พื้นผิวหลุดออก/หรือคราบบนผ้าหลังจากดูแลรักษาเสื้อผ้าบางอย่างหรือการใช้ซิปซ้ำๆ

ผลิตภัณฑ์เคลือบสีดำมันเงานั้นทำขึ้นโดยการใช้การเตรียมพื้นผิวและการเคลือบแบบพิเศษ เนื่องจากลักษณะและข้อจำกัดทางเทคนิคของการรักษา อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน เช่น คราบบนสายเทป พื้นผิวหลุดออก/หรือคราบบนผ้าหลังจากดูแลรักษาเสื้อผ้าบางอย่างหรือการใช้ซิปซ้ำๆ

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง