EVERBRIGHT®

EVERBRIGHT® คือ ซิปโลหะของ YKK ที่ถูกขัดเงา ให้สัมผัสที่เรียบ มีความมันเงา และทนต่อการกัดกร่อนได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับซิปโลหะมาตรฐาน

ITEM AVAILABILITY

Size Chain Type Close-end Open-end Two-Way Open
3 MF
4
5
7
8
10
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Chain Type Close-end Open-end Two-Way Open
3 MF
4
5
7
8
10
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

 • นิกเกิลซิลเวอร์ (ผิวสำเร็จ: NP) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ N-ANTI, OEKO-TEX®
 • นิกเกิลไลท์โกลด์ (ผิวสำเร็จ: OP) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ N-ANTI
 • ความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ซิป EVERBRIGHT® มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าซิปโลหะมาตรฐาน เนื่องจากการขัดเงาด้วยสารเคมี
 • YKK แนะนำให้ทำการทดสอบการใช้งานก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดสนิทก่อนใส่ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้ง

*OEKO-TEX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ÖTI – Institut Für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

ข้อมูลการดูแลรักษา

 • นิกเกิลซิลเวอร์ (ผิวสำเร็จ: NP) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ N-ANTI, OEKO-TEX®
 • นิกเกิลไลท์โกลด์ (ผิวสำเร็จ: OP) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ N-ANTI
 • ความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ซิป EVERBRIGHT® มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าซิปโลหะมาตรฐาน เนื่องจากการขัดเงาด้วยสารเคมี
 • YKK แนะนำให้ทำการทดสอบการใช้งานก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดสนิทก่อนใส่ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้ง

*OEKO-TEX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ÖTI – Institut Für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

 • นิกเกิลซิลเวอร์ (ผิวสำเร็จ: NP) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ N-ANTI, OEKO-TEX®
 • นิกเกิลไลท์โกลด์ (ผิวสำเร็จ: OP) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ N-ANTI
 • ความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ซิป EVERBRIGHT® มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าซิปโลหะมาตรฐาน เนื่องจากการขัดเงาด้วยสารเคมี
 • YKK แนะนำให้ทำการทดสอบการใช้งานก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดสนิทก่อนใส่ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้ง

*OEKO-TEX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ÖTI – Institut Für Ökologie, Technik und Innovation GmbH

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง