Standard Metal Zipper

ซิปโลหะเป็นประเภทฟันซิปแบบดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุด YKK นำเสนอวัสดุโลหะที่หลากหลาย ตลอดจนการปรับสีพื้นผิวที่หลากหลาย

ITEM AVAILABILITY

Size Close-End Open-End Two-Way Open
2
3
4
5 O O O
7
8
10
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Close-End Open-End Two-Way Open
2
3
4
5 O O O
7
8
10
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

  • YKK แนะนำให้ทำการทดสอบการใช้งานก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดสนิทก่อนใส่ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้ง

ข้อมูลการดูแลรักษา

  • YKK แนะนำให้ทำการทดสอบการใช้งานก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดสนิทก่อนใส่ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้ง
  • YKK แนะนำให้ทำการทดสอบการใช้งานก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปิดสนิทก่อนใส่ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้ง

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง