VISLON® AquaGuard®

VISLON® AquaGuard® เป็นซิปกันน้ำ VISLON® พร้อมเคลือบโพลียูรีเทนบนเทป
การออกแบบองค์ประกอบพิเศษช่วยเพิ่มความสามารถในการกันน้ำ
แตกต่างจาก AquaGuard® Coil Zipper คุณสามารถเพลิดเพลินกับการผสมสีโดยเลือกสีของเทปและองค์ประกอบต่างๆ เช่น สีตัวหยุด หรือสีหัวซิป ตามลำดับ ในขณะที่ยังคงคุณสมบัติไม่ซับน้ำ

ITEM AVAILABILITY

Size Chain Tape Close-End Open-End Two-Way Open
3 VT8 PS12A
VT9 PS14
VT10 PS12C
5 VT8 P14A
VT9 PS14
VT10 P14C
8 VT8 P16A
VT9 PS16
VT10 P16C
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Chain Tape Close-End Open-End Two-Way Open
3 VT8 PS12A
VT9 PS14
VT10 PS12C
5 VT8 P14A
VT9 PS14
VT10 P14C
8 VT8 P16A
VT9 PS16
VT10 P16C
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

CARE INFORMATION

ซิปชนิดนี้ช่วยป้องกันน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้สนิทหรือกันน้ำรั่วซึม
ไม่ควร ใช้กับงานที่มีความโค้ง เพราะตัวล็อกอาจทำให้ฟิล์มขาดได้
ควรหลีกเลี่ยง การใช้ซิป PU กับไวนิล เช่น พีวีซีหรือพียู
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนและความชื้นเป็นเวลานาน และเก็บซิปให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง รังสี UV อาจทำให้ฟิล์ม PU ออกเหลือง
ฟิล์มอาจเสื่อมสภาพเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกันน้ำ
การบิดซิปซ้ำๆ อาจทำให้ฟิล์มขุ่น

การดูแลรักษา
แนะนำให้ใช้ตัวทำละลายน้ำมันเบนซิน ห้ามใช้น้ำยาซักแห้งที่มีคลอรีน
การอบแห้งแบบเครื่อง: ตั้งค่าปกติ ไฟอ่อน
การรีด: ห้ามรีด อาจทำให้ฟิล์มแบนและละลาย

ข้อมูลการดูแลรักษา

ซิปชนิดนี้ช่วยป้องกันน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้สนิทหรือกันน้ำรั่วซึม
ไม่ควร ใช้กับงานที่มีความโค้ง เพราะตัวล็อกอาจทำให้ฟิล์มขาดได้
ควรหลีกเลี่ยง การใช้ซิป PU กับไวนิล เช่น พีวีซีหรือพียู
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนและความชื้นเป็นเวลานาน และเก็บซิปให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง รังสี UV อาจทำให้ฟิล์ม PU ออกเหลือง
ฟิล์มอาจเสื่อมสภาพเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกันน้ำ
การบิดซิปซ้ำๆ อาจทำให้ฟิล์มขุ่น

การดูแลรักษา
แนะนำให้ใช้ตัวทำละลายน้ำมันเบนซิน ห้ามใช้น้ำยาซักแห้งที่มีคลอรีน
การอบแห้งแบบเครื่อง: ตั้งค่าปกติ ไฟอ่อน
การรีด: ห้ามรีด อาจทำให้ฟิล์มแบนและละลาย

ซิปชนิดนี้ช่วยป้องกันน้ำได้ในระดับนึง แต่ไม่สามารถกันน้ำได้สนิทหรือกันน้ำรั่วซึม
ไม่ควร ใช้กับงานที่มีความโค้ง เพราะตัวล็อกอาจทำให้ฟิล์มขาดได้
ควรหลีกเลี่ยง การใช้ซิป PU กับไวนิล เช่น พีวีซีหรือพียู
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนและความชื้นเป็นเวลานาน และเก็บซิปให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง รังสี UV อาจทำให้ฟิล์ม PU ออกเหลือง
ฟิล์มอาจเสื่อมสภาพเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกันน้ำ
การบิดซิปซ้ำๆ อาจทำให้ฟิล์มขุ่น

การดูแลรักษา
แนะนำให้ใช้ตัวทำละลายน้ำมันเบนซิน ห้ามใช้น้ำยาซักแห้งที่มีคลอรีน
การอบแห้งแบบเครื่อง: ตั้งค่าปกติ ไฟอ่อน
การรีด: ห้ามรีด อาจทำให้ฟิล์มแบนและละลาย

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง