SNAD®

SNAD® เป็นส่วนประกอบของสแนปที่ใช้การยึดเกาะด้วยกาวสองหน้า ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มีผลกระทบจากแสงอาทิตย์ ทราย หรือสิ่งสกปรก และไม่จำเป็นต้องเจาะรูบนพื้นผิว

ITEM AVAILABILITY

Size Function (Shape)
Stud Socket
25mm
40mm
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Function (Shape)
Stud Socket
25mm
40mm
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

COLOR VARIATION

สีพื้นผิว: สีขาวและสีดำ

ตัวเลือกสี

สีพื้นผิว: สีขาวและสีดำ

CARE INFORMATION

ชิ้นส่วนสแนปจะยึดติดกับพื้นผิวที่สะอาด แห้ง และเรียบสนิท ตัวทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปคือส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล (แอลกอฮอล์สำหรับถู) 50/50 กับน้ำ
หลังจากการยึดติด ความแข็งแรงของการยึดเกาะจะเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ความแข็งแรงที่สุดหลังจาก 72 ชั่วโมง ที่ 70°F (21°C) การสร้างความแข็งแรงทั่วไป: 20 นาทีเท่ากับ 50% , 1 ชั่วโมงเท่ากับ 75% , 1 วันเท่ากับ 90% และ 3 วันเท่ากับ 100% ของความแข็งแรง

ข้อมูลการดูแลรักษา

ชิ้นส่วนสแนปจะยึดติดกับพื้นผิวที่สะอาด แห้ง และเรียบสนิท ตัวทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปคือส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล (แอลกอฮอล์สำหรับถู) 50/50 กับน้ำ
หลังจากการยึดติด ความแข็งแรงของการยึดเกาะจะเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ความแข็งแรงที่สุดหลังจาก 72 ชั่วโมง ที่ 70°F (21°C) การสร้างความแข็งแรงทั่วไป: 20 นาทีเท่ากับ 50% , 1 ชั่วโมงเท่ากับ 75% , 1 วันเท่ากับ 90% และ 3 วันเท่ากับ 100% ของความแข็งแรง

ชิ้นส่วนสแนปจะยึดติดกับพื้นผิวที่สะอาด แห้ง และเรียบสนิท ตัวทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปคือส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล (แอลกอฮอล์สำหรับถู) 50/50 กับน้ำ
หลังจากการยึดติด ความแข็งแรงของการยึดเกาะจะเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ความแข็งแรงที่สุดหลังจาก 72 ชั่วโมง ที่ 70°F (21°C) การสร้างความแข็งแรงทั่วไป: 20 นาทีเท่ากับ 50% , 1 ชั่วโมงเท่ากับ 75% , 1 วันเท่ากับ 90% และ 3 วันเท่ากับ 100% ของความแข็งแรง

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง