Sewon Button

กระดุมสอยโลหะ ที่มีความบางเบา และภาพลักษณ์ที่ดูดี รูกระดุมได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันด้ายขาด

ITEM AVAILABILITY

Size Function (Shape)
PQ-KN PQ PQ2
11mm O
13mm O
15mm O
18mm
20mm
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Function (Shape)
PQ-KN PQ PQ2
11mm O
13mm O
15mm O
18mm
20mm
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

COLOR VARIATION

สีพื้นผิว: การชุบด้วยไฟฟ้า, สีเคลือบเงา และ AcroPlating®

ตัวเลือกสี

สีพื้นผิว: การชุบด้วยไฟฟ้า, สีเคลือบเงา และ AcroPlating®

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง