BULLS EYE BURR/RIVET BURR/CAPPED TUBULAR BURR/FRONT POCKET BURR

กระดุมประเภทรีเวทใช้สำหรับเป็นการตกแต่งหรือสามารถใช้เป็นหมุดย้ำ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่จุดตอกนั้นๆ ตัวอย่างเช่นบริเวณกระเป๋ากางเกงหรือขอบข้างของตะเข็บ
รีเวทของ YKK ยังให้คุณภาพที่ดี และมีความสวยงาม สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ และสามารถทำโลโก้ได้อีกด้วย

ITEM AVAILABILITY

Size Function
(Shape)
RT50
(Burr G)
10L (6.4mm)
12L (7.6mm) O
14L (8.4mm) O
15L (9.5mm) O
18L (11.4mm)
22L (14.0mm)
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทและขนาด

Size Function
(Shape)
RT50
(Burr G)
10L (6.4mm)
12L (7.6mm) O
14L (8.4mm) O
15L (9.5mm) O
18L (11.4mm)
22L (14.0mm)
O การผลิตในท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ในประเทศ)
∆ นำเข้าสินค้าจาก YKK ต่างประเทศ
– ไม่สามารถใช้ได้

COLOR VARIATION

เสร็จสิ้นที่มีอยู่: ชุบด้วยไฟฟ้า, เคลือบผิวไม่ชุบ, เคลือบฟัน, AcroPlating®

ตัวเลือกสี

เสร็จสิ้นที่มีอยู่: ชุบด้วยไฟฟ้า, เคลือบผิวไม่ชุบ, เคลือบฟัน, AcroPlating®

CARE INFORMATION

ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของ YKK ในการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ YKK® เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
คุณภาพของการติดตั้งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง ขอแนะนำ ให้ใช้บล็อคตอกและอุปกรณ์ที่ YKK แนะนำ เพื่อการติดตั้งผลิตภัณฑ์ YKK® อย่างมีคุณภาพ
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย YKK ในพื้นที่ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ YKK® และอุปกรณ์ที่แนะนำ

ข้อมูลการดูแลรักษา

ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของ YKK ในการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ YKK® เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
คุณภาพของการติดตั้งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง ขอแนะนำ ให้ใช้บล็อคตอกและอุปกรณ์ที่ YKK แนะนำ เพื่อการติดตั้งผลิตภัณฑ์ YKK® อย่างมีคุณภาพ
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย YKK ในพื้นที่ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ YKK® และอุปกรณ์ที่แนะนำ

ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของ YKK ในการใช้งานประเภทต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ YKK® เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
คุณภาพของการติดตั้งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง ขอแนะนำ ให้ใช้บล็อคตอกและอุปกรณ์ที่ YKK แนะนำ เพื่อการติดตั้งผลิตภัณฑ์ YKK® อย่างมีคุณภาพ
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย YKK ในพื้นที่ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ YKK® และอุปกรณ์ที่แนะนำ

Related Items

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง